เราทำอะไร

อะซิโตนิโด เด ฟลูโอซิโนโลนา คลีโอควินอล

อะมิกาซิน

2021-8-29 · อะดีโนซีน (Adenosine) อะดีนิเลต ไซเคลส (Adenylate cyclase) อะโดนิทอล (Adonitol) อะดรีนาลีน (Adrenaline), อีพิเนพฟรีน (epinephrine) เออีควอริน (Aequorin) …

ยาและอาหารเสริม

ฟลูโอซิโนโลน (Fluocinolone) ฟลูโอซิโนไนด์ (Fluocinonide) ฟลูไซโทซีน (Flucytosine) ... โลเทเพร็ดนอล (Loteprednol) โลเพอราไมด์ (Loperamide) โลโมติล® (Lomotil®) …

แกนซิโคลเวียร์

2021-8-12 · แกนซิโคลเวียร์โซเดียม ชื่อการค้าคือ Cytovene® เป็น ยาต้านไวรัส ใช้รักษาและป้องกันโรคที่เกิดจาก ไซโตเมกะโลไวรัส Thank you for helping! Your input will affect cover photo selection, along with input from ...

โอเซลทามิเวียร์

2021-8-12 · แกนซิโคลเวียร์โซเดียม ชื่อการค้าคือ Cytovene® เป็น ยาต้านไวรัส ใช้รักษาและป้องกันโรคที่เกิดจาก ไซโตเมกะโลไวรัส Thank you for helping! Your input will affect cover …

โดโคซานอล

2021-6-4 · โดโคซานอล ข้อมูลทางคลินิก ชื่ออื่น 1-Docosanol, n-docosanol, docosyl alcohol, behenic alcohol, behenyl alcohol, Cachalot BE-22, Dehydag wax 22 (lanette), Emery 3304 …

Wikizero

อาร์บีกาซิน ข้อมูลทางคลินิก ชื่อทางการค้า Habekacin, Decontasin, Blubatosine, และอื่นๆ AHFS/Drugs International Drug Names

รายชื่อโมเลกุลชีวภาพ wiki | TheReaderWiki

กรีน ฟลูโอเรสเซนต์ (Green fluorescent protein) โกรว์ท ฮอร์โมน (Growth hormone) กัวนีน (Guanine) กัวโนซีน (Guanosine) กัวโนซีนไตรฟอสเฟต (Guanosine triphosphate) คาดาเวอรีน (Cadaverine ...

ผลงานวิจัยคณาจารย์จำแนกตาม ...

การเตรียมตัวโคบอลต์บนเส้นใยนาโนซิลิกา-อะลูมินาโดยอิเล็กโทรสปินนิงสำหรับการสังเคราะห์ฟิสเชอร์-ทรอปช์

ปุ๋ย ยา ออนไลน์ จำหน่าย ปุ๋ย ยา ...

ฟลูโอไพแรม + ไตรฟลอกซี่สโตรบิน บริษัท ไบเออร์ ประเทศไทย ... ดีคาล์บ,ข้าวโพดซีพี,ฟีโนซาพรอป-พี-เอทิล,ไดอะซินอน,บีสไพริแบค ...

กรมศุลกากร

2016-12-26 · เฉพาะไซลีนอล และเกลือของไซลีนอล For xylenols and their salts ไฮโดรควิโนน Hydroquinone เพนตะคลอโรฟีนอล (ไอเอสโอ) Pentachlorophenol 2,4,5-ทีซีพี(2,4,5-ไตรคลอโรฟีนอล)

รายชื่อโมเลกุลชีวภาพ

2021-8-9 · ล แลคเตส (Lactase) แลคติก แอซิด (Lactic acid) แลคโตส (Lactose) ลาโนลิน (Lanolin) ลอริก แอซิด (Lauric acid) เลปติน (Leptin) ลิวซีน (Leucine) ลิกนิน (Lignin) ลิโมนีน (Limonene) ลินาลูล (Linalool) ไลโนลิอิก แอซิด (Linoleic acid)

โครงงาน

2021-8-24 · สังเคราะห์พอลิ(2-อะคริลามิโด-2-เมทิลโพรเพนซัลโฟนิก เอซิด-โค-2-ไฮดรอกซีเอทิลเมทาครีเลต)สำหรับใช้เป็นวัสดุปิดแผล โดย Webmaster

Wikizero

โลปินาเวียร์ โลปินาเวียร์ ข้อมูลทางคลินิก รหัส ATC J05AE06 ตัวบ่งชี้ PubChem CID 92727 DrugBank EXPT00388 สารานุกรมเภสัชกรรม บทความนี้ได้รับแจ้งว่า ...

moc.go.th

เมทิลไอโอโดอะซีเทต Export Import 29159090 018/KGM คลอเอทิลคลอโรฟอร์เมต Export Import 29159090 019/KGM กรดฟลูออโรอะซิติก Export Import 29159090 020/KGM

Wikizero

อะไซโคลเวียร์แตกต่างจากกลุ่ม นิวคลิโอไซด์ อนาลอกส์ (nucleoside analogues)ตัวอื่นๆ ตรงที่โครงสร้างในส่วนนิวคลิโอไซด์ (nucleoside) ที่เป็นวงแหวนน้ำตาลถูกแทนที่ ...

โอเซลทามิเวียร์

Read Wikipedia in Modernized UI

รายชื่อสารประกอบอินทรีย์

2021-8-30 · อะเซทามิโนซาลอลl (Acetaminosalol) อะเซทามิปริด (Acetamiprid) อะเซทานิไลด์ (Acetanilide) อะซีติก แอซิก (Acetic acid) - CH 3 COOH, also known as ethanoic acid …

ซิลิคอน ประวัติศาสตร์ การค้นพบ ...

ประวัติศาสตร์ เนื่องจากมีซิลิกอนจำนวนมากในเปลือกโลกจึงมีการใช้วัสดุที่ทำจากซิลิกอนตามธรรมชาติมาเป็นเวลาหลายพันปี ซิลิคอนผลึกหิน ...

2-โดเดคานอล dodecan-2-ol 2905.19 0.01 55-1-00200 102-04-5 1,3-Diphenylacetone 1,3-ไดฟีนิลอะซิโตน 1,3-diphenylacetone 2914.39 0.225 55-1-00201 102-06-7 1,2-Diphenylguanidine 1,2-ไดฟีนิลกัวนิดีน 1,3-diphenylguanidine ...

moc.go.th

เมทิลไอโอโดอะซีเทต Export Import 29159090 018/KGM คลอเอทิล คลอโรฟอร์เมต Export Import 29159090 019/KGM กรดฟลูออโรอะซิติก Export Import 29159090 020/KGM

2-โดเดคานอล dodecan-2-ol 2905.19 0.01 55-1-00200 102-04-5 1,3-Diphenylacetone 1,3-ไดฟีนิลอะซิโตน 1,3-diphenylacetone 2914.39 0.225 55-1-00201 102-06-7 …

เพนซิโคลเวียร์

เพนซิโคลเวียร์

รายการสินค้าเครื่องหมาย ...

2017-1-30 · รายการสินค้าเครื่องหมายการค้า จำพวกที่ 1 ( 1,099 รายการ Read more about ...

Wikizero

แกมมา - บิวทิโรแลคโตน (Gamma - butyrolactone) แกสตริน (Gastrin) โกลบูลิน (Globulin) กลูคากอน (Glucagon) กลูโคส (Glucose) กลูโคส ออกซิเดส

Wikizero

โอเซลทามิ เวียร์ ข้อมูลทางคลินิก ระดับความเสี่ยงต่อทารกในครรภ์ B1 (), C ช่องทางการรับยา ...

ยาในประเทศไทย จำแนกประเภทตาม ...

ยาในประเทศไทย จำแนกประเภทตามความเข้มงวดในการจำหน่าย เผยแพร่ครั้งแรก 27 มี.ค. 2018 อัปเดตล่าสุด 17 พ.ย. 2020 เวลาอ่านประมาณ 14 นาที

ยาและอาหารเสริม

ฟลูโอซิโนโลน (Fluocinolone) ฟลูโอซิโนไนด์ (Fluocinonide) ฟลูไซโทซีน (Flucytosine) ... โลเทเพร็ดนอล (Loteprednol) โลเพอราไมด์ (Loperamide) โลโมติล® (Lomotil®) ไลซีน (Lysine)

รวมบทความยาที่สำคัญ

รวมบทความยาที่สำคัญ ข้อบ่งชี้และการใช้ยา ขอสงวนสิทธิ์ในข้อความ เนื้อหา รูปภาพ องค์ประกอบและสิ่งต่างๆที่ปรากฏใน website หาหมอ ตาม พ.ร.บ. ...